PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Aktualności i wydarzenia


Krajowe Dni Informacyjne 2013

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia – Europa” corocznie organizuje cykl Dni Informacyjnych na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.


„Inteligentna Energia – Europa” jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:
•    poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
•    promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
•    promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

 

Krajowe Dni Informacyjne w 2013 roku odbyły się:

-    w Warszawie - 25 stycznia 2013 r. 

-    w Krakowie - 21 lutego 2013 r. 

-    w Gdańsku - 5 marca 2013 r. 

-    w Poznaniu - 7 marca 2013 r.

 


Celem spotkań jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:
•    warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,
•    zasad finansowania,
•    zasad wypełniania wniosków,
jak również podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.
 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawiającymi najważniejsze tematy poruszane podczas Krajowych Dni Informacyjnych.

  1. Program IEE - Informacje ogólne 
  2. Program IEE - Jak składać wniosek?
  3. Program IEE - Aspekty finansowe
  4. Działania Krajowego Punktu Kontaktowego Programu IEE
  5. Fundusz ELENA
  6. Horyzont 2020