PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Aktualności i wydarzenia


V konferencja z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce"

12 grudnia 2012 r. w Warszawie miała miejsce V konferencja z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce".

Konferencja ta została zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE w Polsce prowadzony przez Krajową Energię Poszanowania Energii S.A. 

 

Głównymi celami Programu IEE są:

-    poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
-    promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie generacji rozproszonej,
-    poprawa efektywności energetycznej oraz zastosowanie nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

 

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznania się z instrumentami finansowymi dostępnymi dla polskich beneficjentów w ramach programu Inteligentna Energia - Europa oraz porozmawiania z osobami, które reazliowały lub realizują obecnie projekty w ramach Programu IEE.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

 

Poniżej zamieszczamy prezentacje w tego wydarzenia:

 

1. Ekoinnowacje w Programie CIP EIP oraz Energia w 7-ym Programie Ramowym

2. Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

3. Usługi Enterprise Europe Network dla firm z sektora MŚP

4. Horyzont 2020 - IEE w nowej perspektywie finansowej

5. Program Inteligentna Energia Europa - Informacje ogólne, priorytety, w tym  MLEI 

6. Aplikacja o dofinansowanie w Programie IEE - aspekty praktyczne

7. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE

8. Instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA