PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Aktualności i wydarzenia


Krajowe Dni Informacyjne Programu IEE - kwiecień - maj 2010 r./ National Info Days for IEE Programme - April 2010

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE prowadzony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A serdecznie zaprasza na cykl Krajowych Dni Informacyjnych związanych z ogłoszeniem przez Komisję Europejską zaproszenia do składania wniosków w 2010 roku.

 

Polish National Contact Point for IEE Programme in the Polish Energy Conservation Agency (KAPE) cordially invites to the National Info Days related to the recently launched by the EACI Call for proposals 2010.

 

Celem spotkania jest przede wszystkim rozpowszechnienie informacji na temat możliwości i warunków realizacji projektów energetycznych finansowanych w ramach Programu IEE, w szczególności:
- warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,
- zasad finansowania,
- zasad wypełniania wniosków,
jak również podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

 

The aim of the events is to disseminate information on the possibilities and conditiones of realization of energy related projects finansed under the IEE Programme, specifically:

- conditions for participation, this years priorities;

- financing schemes;

- application rules and tips;

- and experiences in the realisation of the international projects from application to final payment stage.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie także nowy instrument finansujący o nazwie ELENA (European Local ENergy Assistance), uruchomiony w ramach Programu IEE.

 

During the meetings we will also present another financial instrument managed under IEE Programme - ELENA (European Local ENergy Assistance).


Planowane terminy Krajowych Dni Informacyjnych/Dates of the National Info Days:
Warszawa – 13 kwietnia 2010 r. - Program spotkania oraz karta zgłoszeniowa (the only event available in Polish and English)  

Lublin – UWAGA!!! zmiana terminu z 14 kwietnia 2010 r. na 6 maja 2010 r.  Program spotkania oraz karta zgłoszeniowa

Katowice –  UWAGA!!! zmiana terminu z 22 kwietnia 2010 r. na 11 maja 2010 r.- Program spotkania oraz karta zgłoszeniowa

Toruń – 29 kwietnia 2010 r. - Program spotkania oraz karta zgłoszeniowa

 

 

Białystok - 28 kwietnia 2010 r. - Dzień Informacyjny Programu IEE organizowany przez Biuro Województwa Podlaskiego w Brukseli we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programu IEE przy KAPE S.A. Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na ten termin prosimy kierować do Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli na adres info@podlaskie.eu

Zaproszenie i agenda spotkania oraz karta zgłoszeniowana na spotkanie w Białymstoku.

 

 

Udział w Krajowych Dniach Informacyjnych jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

 

Participation in the National Info Days is free of charge. The number of places is limitted. Please, be aware tha only Warsaw National Info Day will be available for English speaking participants. The organizers do not secure translation at other events.